اجاره هیلتی 7 کیلو

تخریب کاشی ، سرامیک با هیلتی
از 150هزار روزانه
  • 150 هزار تومان
  • 180 هزار تومان
  • 200 هزار تومان
با ضمانت

اجاره هیلتی 10 کیلو

تخریب دیوار با هیلتی
از 200 هزار روزانه
  • 200 هزار تومان
  • 250 هزار تومان
با ضمانت

اجاره هیلتی 15 تا 20 کیلو

تخریب بتن با هیلتی
از 200 هزار روزانه
  • 200 هزار تومان
  • 250 هزار تومان
  • 300 هزار تومان
با ضمانت

جدول هزینه اجاره ابزارآلات ساختمانی 1403

ابزار
اجاره ابزار روزانه
اجاره ابزار هفتگی(یک روز تخفیف)
اجاره ابزار ماهانه(7 روز تخفیف)
اجاره هیلتی 7 کیلو
150/000 ت
900/000 ت
3/450/000 ت
اجاره هیلتی 10 کیلو
250/000 ت
1/500/000 ت
5/750/000 ت
اجاره هیلتی 16 کیلو
250/000 ت
1/500/000 ت
5/750/000 ت
اجاره هیلتی 20 کیلو
300/000 ت
1/800/000 ت
6/900/000 ت
اجاره دستگاه جوش
200/000 ت
1/200/000 ت
4/600/000 ت
اجاره دریل 5 شیار/7کیلو
250/000 ت
1/500/000 ت
5/750/000 ت
اجاره دریل5شیار/10کیلو
300/000 ت
1/800/000 ت
6/900/000 ت
اجاره دریل 4 شیار
250/000 ت
1/500/000 ت
5/750/000 ت
اجاره دریل سه نظام/پیچ بند
150/000 ت
900/000 ت
3/450/000 ت
اجاره همزن دریلی
250/000 ت
1/500/000 ت
5/750/000 ت
اجاره فرز
200/000 ت
1/200/000 ت
4/600/000 ت
اجاره ویبراتور دریلی
250/000 ت
1/500/000 ت
5/750/000 ت

ارزانتریت قیمت اجاره ابزار با ضمانت

اجاره هیلتی در تهران