مرکز اجاره ابزار تهران

اجاره چکش برقی

روزانه - هفتگی - ماهانه
کل مناطق تهران
 • چکش تخریب 7 کیلویی
 • چکش تخریب 10 تا 17 کیلویی
 • چکش تخریب 30 کیلویی
محبوب

اجاره دستگاه جوش

روزانه - هفتگی - ماهانه
کل مناطق تهران
 •  
 • اینورتر جوشکاری
 •  
محبوب

اجاره بتونیر

روزانه - هفتگی - ماهانه
کل مناطق تهران
 •  
 • میکسر بتن (بتونیر)
 •  
محبوب

اجاره فرز

روزانه - هفتگی - ماهانه
کل مناطق تهران
 •  
 • فرز و مینی فرز
 •  
محبوب

اجاره میخکوب

روزانه - هفتگی - ماهانه
کل مناطق تهران
 •  
 • تفنگ میخکوب
 •  
محبوب

اجاره همزن

روزانه - هفتگی - ماهانه
کل مناطق تهران
 •  
 • فرز و مینی فرز
 •  
محبوب